Những kỹ năng mềm cần thiết mà trường học không dạy hơn

Các bạn tuổi teen có thể học được những kỹ năng mêm thông qua một nhóm, tổ chức, câu lạc bộ, hoặc họat động, nơi có sự tương tác giữa các cá nhân, khi bạn là một phần của tổ chức, câu lạc bộ đó.


1. Học tập và chia sẻ

Các bạn nên học các mà bạn sẽ sử dụng hằng ngày như quản lý thời gian hoặc giải quyết vấn đề, khi làm việc với cấp trên hay với khách hàng. Dưới sự hướng dẫn, các sinh viên có thể thực hành các kỹ năng như hợp tác, thông tin liên lạc.

2. Tham gia hoạt động nhóm

Các bạn tuổi teen có thể học được những kỹ năng mêm thông qua một nhóm, tổ chức, câu lạc bộ, hoặc họat động, nơi có sự tương tác giữa các cá nhân, khi bạn là một phần của tổ chức, câu lạc bộ đó.
Hãy chủ động apply một công việc part-time để xây dựng kỹ năng mềm cho mình như quản lý thời gian, đúng giờ và dịch vụ khách hàng. Ngay cả một công việc đầu tiên trong một cửa hàng bán điện thoại hay bán đồ ăn nhanh cũng đòi hỏi rất nhiều kỹ năng mềm.

Top 10 kỹ năng mềm nhà tuyển dụng mong muốn ở nhân viên:

· Nguyên tắc làm việc tuyệt vời
· Đáng tin cậy
· Thái độ tích cực
· Nhiệt tình
· Có tinh thần đồng đội
· Có tính kỷ luật
· Chịu được áp lực
· Giao tiếp, đàm phán tốt
· Linh hoạt và khả năng thích nghi cao

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *